Personalia
Naam Jan R. Cirpka
Woonplaats Apeldoorn
Persoonlijk Profiel
Software Architect voor oplossingen, gebaseerd op het Microsoft (dotNet) platform, met als zwaartepunten integratie vraagstukken, documentaire informatie systemen en workflow. Sterke analytische en presentatievaardigheden. Zeer ruime kennis op het gebied van design, planning en ontwikkeling van complexe softwareproducten. Internationaal en breed georiënteerd. Zeer gemotiveerde, initiatiefrijke coach, die aanpakt om door het bedrijf gestelde doelen waar te maken.
Werkervaring
2002 - heden Technisch Software Architect PGGM
 • Architect voor het migratie traject, dat verschillende administratieve systemen van het pensioenbedrijf opnieuw stapsgewijs op het Microsoft dotNet platform implementeert.
 • Technisch contactpersoon voor het out-sourcen naar India van verschillende stappen in het migratieplan.
 • Opzetten van een volledig geautomatiseerde ontwikkelstraat met bijvoorbeeld Unittesten, Daily-build, Daily-deploy.
 • Kennisborging en kennis overdracht (ook naar India) door middel van richtlijnen, presentaties en nieuwsbrieven.
1999 – 2002 Senior Technologie Consultant Compaq Computer Corporation
 • Proof-of-concept implementaties voor Documentaire Informatie Systemen in een Microsoft .NET omgeving
 • Compaq’s technisch Liaison naar Microsoft voor “SharePoint Portal Server 2001” en “Solution for Intranets” (de intranet business solution van Microsoft)
 • Spreker op de Microsoft Exchange Conference en TechEd en trainer in Compaq’s SharePoint Portal Server Solution Academy
 • Frequent vraagbaak in de Microsoft News groups, o.a. voor Exchange, SharePoint Portal Server en SharePoint Team Services
1994 – 1999 Systeemarchitect Digital Equipment Corporation
 • Opzet van nauwe technische banden met corporate Microsoft; in het bijzonder met Exchange and Outlook Program Managers. Verbleef 2 maanden in Redmond als Compaq-liaison
 • Omvorming van de ontwikkelorganisatie naar een expertise center als lid van het Product Strategy Team
 • Definieerde de architectuur die Expeditor en LinkWorks geschikt moest maken voor het Web
 • Architect and Implementatie Teamleider voor de LinkWorks eindgebruikerfunctionaliteit, incl. de vertaling in 23 talen
 • Auteur van “Introduction to LinkWorks Solution Development” handboek
1992 – 1994 Strategische Productplanner Digital Equipment Corporation
 • Opzetten van de migratiestrategie voor de DECAdvantage productsuite naar bedrijfsstandaarden zoals Windows NT
 • Omvorming van de ontwikkelorganisatie naar een expertise center als lid van het Product Strategy Team
 • Definitie van de e-mailstrategie voor LinkWorks, zodat deze nauw integreert met de complexe Digital e-mail omgeving
1989 – 1992 Teamleider Philips Data Systems
 • Leidinggevend aan het PC Integratie Team om het P9000i netwerkplatform uit te breiden
 • Vice-voorzitter van de X/Open PC Integration working group, co-editor van de X/Open publicatie “SMB-protocols”
1987 – 1989 Systeem Engineer Philips Data Systems
 • Coördinatie van het diskless PC-project over 3 internationale ontwikkelingsstandplaatsen
 • Implementatie van netwerk producten (o.a. SMB-server en Datacommunicatiebibliotheken)
1982 – 1987 Support Engineer Universität Stuttgart
 • Tijdens mijn studie ondersteuning voor gebruikers van het computercentrum voor een groot aantal bestuurssystemen en programmeertalen
Publicaties en Presentaties
 • Verschillende Development Guides die verschillende aspecten van de door PGGM gekozen architectuur uitleggen
 • Medeauteur van “Special Edition: Using Sharepoint Portal Server” – QUE, augustus 2002
 • Developing Solutions using Microsoft Office XP Developer - MEC Europe, november 2001
 • Case Study: Migrating from Notes Applications to Exchange and Share-Point Portal Server - MEC US, oktober 2001 & MEC Europe, november 2001
 • Searching with SharePoint Portal Server Inside-Out - Compaq ActiveAnswers™, november 2001
 • Powerful Information retrieval with WebDAV and XSL - Compaq ActiveAnswers™, augustus 2001
 • Build a Web Storage System Solution - Exchange and Outlook Magazine, mei 2001
Technische Vaardigheden
Ontwikkel Platforms
Microsoft .Net 1.1 en 2.0, Exchange 2003, SharePoint Portal Server 2001, SharePoint Team Services, SQL Server 2000 en 2005, BizTalk Server 2002, Office XP en Office 2003
(Web) Development
C#, VB.Net en ASP.Net, XML, XSL, DHMTL en HTML, Visual Basic, C++
Modellering
Rational Rose, Select Enterprise
Besturingssystemen
Windows 2003, Windows 2000, Windows NT, Windows 95/98, Windows XP, verschillende Unix versies
Opleiding
Doctorandus in de Wiskunde (Diplom Mathematiker) Universität Stuttgart, Duitsland.

Mijn afstudeerscriptie omvat een programma om met oneindig grote getallen in algebraïsche matrices te kunnen rekenen. Mijn nevenvak is Bedrijfskunde.

Talen
Engels uitstekend
Duits moedertaal
Nederlands uitstekend in woord, goed in schrift
Frans basiskennis